Yazılar

 • Akıllı Kurumlarda Yetenek Yönetimi Uygulama Modeli Örneği

  Bu yazıda, üniversitelerdeki yazınlarda ve işletmelerde tanımlanarak sınırları çizilmeye çalışılan yetenek yönetimi algısının ve tanımının ötesinde bir model tasarımı özetlenecektir. İş dünyasında insan becerilerine TALENT sözcüğünde anlamını bulan algıyla bakıldığında burada YILDIZ-STAR denilen kişilerin söz konusu edildiği gözlenmektedir. Şu bir gerçek ki yıldızların hepsini bir araya topladığınızda ancak onlardan yönetsel manada süper yıldızlar yararlı sonuçlara ulaşabilecektir.

  Devamını Oku

 • İnsan Kaynakları Çalışanlarının Kurum Bağlılığı Düşük

  Batı literatürü incelendiğinde, hem çalışanların hem de üst düzey yönetimlerin insan kaynakları departmanlarını sorguladığına tanık olmaktayız. Harvard Business Review dergisinin, İnsan Kaynakları departmanlarının verimsizliği ve vizyon eksikliğine ilişkin yayınladığı makaleler ve çözüm önerileri, bu alanda sorunların giderek daha da arttığına ve işletmelerin önündeki en ciddi sorunların başında geldiğine işaret eder nitelikte. İnsan Kaynakları departmanlarının hedeflerinden biri kuruma yetenekli insanları çekebilmek ve şirketin çalışan bağlılığı oranını yükseltmektir. Böyle bir rolü olan İnsan Kaynakları departmanında çalışanların bağlılık oranı yüksek midir? Araştırma bu soruya cevap arıyor.

  Devamını Oku

 • Çiğdem Özdemir Evren: SHRM’ın ardından...

  Dünyanın en büyük İK organizasyonu SHRM’ın (Society for Human Resources Management) her yıl düzenlediği, bu sene 15 binden fazla kişinin katıldığı SHRM Kongresi 28 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde Amerika'da, Las Vegas'ta gerçekleşti.

  Devamını Oku

 • Avukat Hasan Erdem: İşe İade Davalarının Sonuçları

  İşe iade davaları kapsamları itibariyle hem işveren hem de işçi açısından özellik arz ettikleri gibi sonuçları açısından da iki taraflı etkiye sahiptirler. İşe iade davalarının yasada öngörülen şekilde iki aylık süre içerisinde karara bağlanması ve bir aylık süre içerisinde de Yargıtay tarafından incelemesi gerekmesine karşın, kararın kesinleşerek işçinin işe iade başvurusunda bulunması çoğunlukla bir yılı aşmaktadır.

  Devamını Oku

 • Alev Demokan Yapıcı: Hayallerime giden yolda şirketimle nasıl yol arkadaşlığı yapabilirim?

  Gerçekten keyif aldığımız, yeteneklerimize uygun işlerde mi çalışıyoruz? Potansiyelimizi ne kadar hayata geçirebiliyoruz? Ya da kendi kişilik özelliklerimizin, yeteneklerimizin, ilgi alanlarımızın, hayallerimizin vücut bulamadığı bir kariyer sistemi içinde, bize düşen rolü mü oynuyoruz?

  Devamını Oku

 • Prof. Dr. Acar Baltaş: Para Mutluluk Getirir Mi?

  Ekonomik gelişmeleri inceleyen pek çok uzman, özellikle gelişmiş ülkelerde sürekli ekonomik büyümenin bir politik amaç olmaması gerektiğini söylemektedir. Örneğin Almanya’da yapılan bir araştırmada, katılımcıların büyük çoğunluğu “geleceği düşünmek ve planlamak” konusundaki gayretleri abartılı bulduklarını ve bugüne ve kendilerine daha çok önem verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

  Devamını Oku

 • Nedim İleri: İnsan Kaynakları’nın misyonu ve vizyonu ne olmalıdır?

  İşletmelerde misyon ve vizyon kavramları ne yazık ki çoğunlukla sembolik olmaktan öteye gidemiyor. Bununla beraber bu kavramları kullanmayan ya da bu nosyonlardan bahsetmeyen kuruluş veya işletme de yok desek yeridir. Bunun nedeni ise malum. Bu kavramlar biraz iddialı bir algı sağlıyor. Peki, nedir bu misyon ve vizyon? Ayrıca ne fayda sağlar? Her kuruluş için mutlaka gerekli midir?

  Devamını Oku

 • Duygu Alptekin: Geribildirimin Faydaları

  Geribildirim konusunda bana en çok ışık tutan söz, Albert F Schlieder’ın “Biz kendimizi maksadımıza göre değerlendiririz, başkaları ise davranışlarımıza göre...” Kişisel ve organizasyonel liderlik üzerine çalışan Profesyonel bir Koç olarak, liderliği pozitif değişim konusunda organizasyonda bir etki bırakarak harekete geçmek olarak tanımlıyorum.

  Devamını Oku

 • Çiğdem Özdemir Evren: Çalışanlarınız sizi çekiştiriyor, duyuyor musunuz? (milyonlar duyuyor haber verelim)

  Sosyal medya genellikle şirketlerde pazarlama bölümünün, hatta pazarlama bölümünün görevlendirdiği ajansın “işi” olarak görülür. Oysa sosyal medya şirketlerle ilgili bilgilerin “sadece şirket tarafından bilinmesini istediği kadar”la limitlenebileceği bir ortam değil.

  Devamını Oku

 • Koçluk Kültürünü Oluştururken İK'nın Yaklaşımı Kritiktir !

  İK'nın diğer gelişim programlarının başarıya ulaşması için koçluk kültürü ciddiye alınmalıdır. Koçluk kültürü kurumların hedefine götüren önemli bir araçtır. İnsan kaynağının gelişimi için ortaya konan birçok yaklaşımların kalıcı olabilmesi için de esastır. Koçluk kültürünün olmadığı yerlerde insan kaynaklarının birçok çabası yetersiz kalmaktadır. Koçluk yaklaşımı bir zihin değişikliği gerektirir.

  Devamını Oku

En Çok Okunanlar