Yazılar

 • İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk

  Türkiye genelinde yılda 400 bin iş davası istinaf ve temyiz süreleri hariç ortalama 454 günde sonuçlanıyor, bu ay İş Mahkemelerinde zorunlu hale gelmesi planlanan Arabuluculuk Hizmeti ile mahkemelerdeki bu yükün önemli oranda azaltılması planlanıyor.

  Devamını Oku

 • Tam da çatıştığınız için çok iyi bir takımsınız!

  Bir takımda çalışırken yaşadığımız çatışmalar bize zaman zaman “Kendi başıma olsam kırk kere yapmıştım. İnsanlarla uğraşmak ne zor!” dedirtir. Oysa ünlü Afrika atasözünün söylediği gibidir hayat: “ Hızlı gitmek istiyorsan, yalnız gidebilirsin. Uzağa gitmek istiyorsan, insanlarla birlikte olmalısın.” Mesele işleri “halledivermek” ise bireysel olarak çok daha etkin olabiliriz. Bununla beraber insanlığın esas ilerlemesi hep kolektif çabanın sonucu olagelmiştir.

  Devamını Oku

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve İyi Yönetişim İlkeleri Nelerdir?

  Tüm yönetim ve liderlik rollerinin genel odak noktası nedir desek; belirlenen organizasyonel amaç ve hedefler doğrultusunda farklı etkileşimlerin yönetimi ve gerekli planlama, organizasyon kurma, yönderlik etme, koordinasyon oluşturma, rehberliği de kapsayan bir kontrol sağlama yanında; temsil edilen organizasyon için genel ve yakın çevre uyumunun sağlanabilmesi, beklenmeyen değişimlerin kontrol altına alınıp yönetilmesi bakımından gerekli önlemlerin tespiti ve planlı uygulamaların yürütümünü bu sorunun genel bir cevabı olarak değerlendirmek mümkün olabilecektir.

  Devamını Oku

 • İnsan Kaynakları Departmanlarında Doğal Sınırlar Ulaşıldı mı? Türkiye Özelinden Bir Bakış

  Yönetim Bilimleri şemsiyesi altındaki tüm alanlarda olduğu gibi, İnsan Kaynakları fonksiyonu da, temel bir kuramdan yoksun yani tümden gelimci bir anlayışa sahip olmadan, tüm kuramlardan esinlenmeye çalışarak ve değişen çevresel şartları karşılama kaygısıyla gelişerek evrimsel bir süreç izlemiştir. Bu bütünsellikten ve ana paradigmadan yoksunluk, yakın bir zamana kadar, maalesef İnsan Kaynakları'nı herkesin fikrinin ve müdahalesinin bulunduğu bir yönetim alanı olmasına da neden olmuştur.

  Devamını Oku

 • İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk

  Gerek işverenler gerekse İnsan Kaynakları profesyonelleri iş hukukundan kaynaklanan davalarda her türlü delil ve her türlü yasal haklarını iş mahkemelerinde ortaya koydukları halde ve avukatları ile bunları son derece titiz değerlendirdikleri halde yine de %98 oranında davaların işverenler aleyhine sonuçlanması bu konuda çalışan tüm insanları  sisteme güvensiz hale getirmektedir. Bu durum son yıllarda her türlü platformda dile getirilmektedir.

  Devamını Oku

 • Neden Geç Kalıyoruz Ya da Erteliyoruz?

  Bugün yine sabah erkenden uyandım ve trafiğe çıktım. İşe zamanında yetişmek için elimden gelse önümde duran arabaları ittire ittire devam edecektim. Muhtemelen hemen önümde seyreden birçok araç sürücüsü de benim gibi düşünüyordu. Böylece ortalama insanların hemen hemen tamamının aynı sıradan konuda kesiştikleri ortaya çıkıyor diyebilir miyiz: Onlar her zaman geç kalırlar!

  Devamını Oku

 • Haldun Çetinarslan - Kamudan özel sektöre geçecek yöneticilere tavsiyeler

  Türkiye’de özel sektöre geçmeyi düşünmemiş kamu yöneticisi yoktur herhalde. Alt ve üst düzey kamu yöneticilerini kastetmiyorum tabi ki. Alt düzey yöneticilerin, doğal olarak, önlerinde uzun bir yol vardır. Hayalleri, hedefleri, planları… Üst düzey yöneticiler ise kamuda uzun yıllar çalışmış olduklarından, diğer bir deyişle, işin cefasını çekmiş olduklarından dolayı yeni bir maceraya atılacak enerjileri tükenmiştir. Kredi ödemeleri, özel üniversitede okuyan çocukları… Anlaşılacağı gibi, ilgi alanımız “orta düzey” kamu yöneticileridir. Yani, yaşları 35 ila 45 arasında, dinamik, heyecanlı, tecrübeli, tuttuğunu koparan, kabına sığmayan, X kuşağı yöneticiler.

  Devamını Oku

 • Akıllı Kurumlarda Yetenek Yönetimi Uygulama Modeli Örneği

  Bu yazıda, üniversitelerdeki yazınlarda ve işletmelerde tanımlanarak sınırları çizilmeye çalışılan yetenek yönetimi algısının ve tanımının ötesinde bir model tasarımı özetlenecektir. İş dünyasında insan becerilerine TALENT sözcüğünde anlamını bulan algıyla bakıldığında burada YILDIZ-STAR denilen kişilerin söz konusu edildiği gözlenmektedir. Şu bir gerçek ki yıldızların hepsini bir araya topladığınızda ancak onlardan yönetsel manada süper yıldızlar yararlı sonuçlara ulaşabilecektir.

  Devamını Oku

 • İnsan Kaynakları Çalışanlarının Kurum Bağlılığı Düşük

  Batı literatürü incelendiğinde, hem çalışanların hem de üst düzey yönetimlerin insan kaynakları departmanlarını sorguladığına tanık olmaktayız. Harvard Business Review dergisinin, İnsan Kaynakları departmanlarının verimsizliği ve vizyon eksikliğine ilişkin yayınladığı makaleler ve çözüm önerileri, bu alanda sorunların giderek daha da arttığına ve işletmelerin önündeki en ciddi sorunların başında geldiğine işaret eder nitelikte. İnsan Kaynakları departmanlarının hedeflerinden biri kuruma yetenekli insanları çekebilmek ve şirketin çalışan bağlılığı oranını yükseltmektir. Böyle bir rolü olan İnsan Kaynakları departmanında çalışanların bağlılık oranı yüksek midir? Araştırma bu soruya cevap arıyor.

  Devamını Oku

 • Çiğdem Özdemir Evren: SHRM’ın ardından...

  Dünyanın en büyük İK organizasyonu SHRM’ın (Society for Human Resources Management) her yıl düzenlediği, bu sene 15 binden fazla kişinin katıldığı SHRM Kongresi 28 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde Amerika'da, Las Vegas'ta gerçekleşti.

  Devamını Oku

En Çok Okunanlar