Yazılar

 • Çalışanları Dinleyerek Memnun Edin

  Çalışanlar uyanık olduğu zaman diliminin yaklaşık olarak yarısını, ailesi, arkadaşları, kısacası sevdikleri ile geçirdiği zamanın daha fazlasını, iş ortamında geçirmekte. İspat etmek için küçük bir hesaplama yapalım. Sağlıklı bir kişinin günde 8 saat uyuduğu düşünülürse (Yapılan birçok araştırmada, yetişkin bir bireyin bedensel ve zihinsel anlamda dinlenmesi için 8 saat uyuması yeterli bir süre kabul edilir), kişinin uykuda geçirdiği süre yılda 2912 saate denk gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında ise bir kişinin bir yıldaki 8736 saatinin sadece 5824 saatinde uyanık olduğu sonucuna varılıyor.

  Devamını Oku

 • İK’da Az Uygulanan Bir Teşvik: İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı

  İşsizlik ödeneği alanların istihdam edilmesi halinde yararlanılan teşvik hususunu anlayabilmek için kısaca ‘İşsizlik Ödeneği’ hakkında bilgi verdikten sonra söz konusu bu teşvikin kapsamı, şartları, miktarı, başvurusu gibi hususların açıklanması daha sağlıklı olacaktır.

  Devamını Oku

 • Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon Araştırmasında Ücret ve Performans Düzeyinin Etkisi

  Kurumlar, çalışanların kuruma ve yaptıkları işe ilişkin farklı başlıklardaki memnuniyet seviyelerini ölçmek ve bu ölçümler sonucu, yönetim tarafından gerekli aksiyonların planlanması amacıyla belirli aralıklarla Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu Araştırması yapıyorlar. Bu araştırma ile çalışan bağlılığını etkileyen faktörleri tespit eder ve iyileştirme ihtiyacı duyulan alanları ve önceliklerini belirlerler. Bu araştırmayı çalışandan yönetime verilen planlı, toplu ve sistematik bir geri bildirim olarak da düşünebiliriz.

  Devamını Oku

 • Değişime odaklı yeni yönetici için yol haritası

  Yeni işe başlayan ve değişime odaklı bir yöneticinin ilk 90 günde yapacakları, karşılaştığı engeller karşısındaki uygulamaları, gelecekteki başarısının en önemli etkenlerinden olacaktır. Yeni yöneticinin işe başladıktan sonraki 90 günlük süreç sonunda firmaya değer katarak değişim yoluna gidebilir.

  Devamını Oku

 • İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk

  Türkiye genelinde yılda 400 bin iş davası istinaf ve temyiz süreleri hariç ortalama 454 günde sonuçlanıyor, bu ay İş Mahkemelerinde zorunlu hale gelmesi planlanan Arabuluculuk Hizmeti ile mahkemelerdeki bu yükün önemli oranda azaltılması planlanıyor.

  Devamını Oku

 • Tam da çatıştığınız için çok iyi bir takımsınız!

  Bir takımda çalışırken yaşadığımız çatışmalar bize zaman zaman “Kendi başıma olsam kırk kere yapmıştım. İnsanlarla uğraşmak ne zor!” dedirtir. Oysa ünlü Afrika atasözünün söylediği gibidir hayat: “ Hızlı gitmek istiyorsan, yalnız gidebilirsin. Uzağa gitmek istiyorsan, insanlarla birlikte olmalısın.” Mesele işleri “halledivermek” ise bireysel olarak çok daha etkin olabiliriz. Bununla beraber insanlığın esas ilerlemesi hep kolektif çabanın sonucu olagelmiştir.

  Devamını Oku

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve İyi Yönetişim İlkeleri Nelerdir?

  Tüm yönetim ve liderlik rollerinin genel odak noktası nedir desek; belirlenen organizasyonel amaç ve hedefler doğrultusunda farklı etkileşimlerin yönetimi ve gerekli planlama, organizasyon kurma, yönderlik etme, koordinasyon oluşturma, rehberliği de kapsayan bir kontrol sağlama yanında; temsil edilen organizasyon için genel ve yakın çevre uyumunun sağlanabilmesi, beklenmeyen değişimlerin kontrol altına alınıp yönetilmesi bakımından gerekli önlemlerin tespiti ve planlı uygulamaların yürütümünü bu sorunun genel bir cevabı olarak değerlendirmek mümkün olabilecektir.

  Devamını Oku

 • İnsan Kaynakları Departmanlarında Doğal Sınırlar Ulaşıldı mı? Türkiye Özelinden Bir Bakış

  Yönetim Bilimleri şemsiyesi altındaki tüm alanlarda olduğu gibi, İnsan Kaynakları fonksiyonu da, temel bir kuramdan yoksun yani tümden gelimci bir anlayışa sahip olmadan, tüm kuramlardan esinlenmeye çalışarak ve değişen çevresel şartları karşılama kaygısıyla gelişerek evrimsel bir süreç izlemiştir. Bu bütünsellikten ve ana paradigmadan yoksunluk, yakın bir zamana kadar, maalesef İnsan Kaynakları'nı herkesin fikrinin ve müdahalesinin bulunduğu bir yönetim alanı olmasına da neden olmuştur.

  Devamını Oku

 • İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk

  Gerek işverenler gerekse İnsan Kaynakları profesyonelleri iş hukukundan kaynaklanan davalarda her türlü delil ve her türlü yasal haklarını iş mahkemelerinde ortaya koydukları halde ve avukatları ile bunları son derece titiz değerlendirdikleri halde yine de %98 oranında davaların işverenler aleyhine sonuçlanması bu konuda çalışan tüm insanları  sisteme güvensiz hale getirmektedir. Bu durum son yıllarda her türlü platformda dile getirilmektedir.

  Devamını Oku

 • Neden Geç Kalıyoruz Ya da Erteliyoruz?

  Bugün yine sabah erkenden uyandım ve trafiğe çıktım. İşe zamanında yetişmek için elimden gelse önümde duran arabaları ittire ittire devam edecektim. Muhtemelen hemen önümde seyreden birçok araç sürücüsü de benim gibi düşünüyordu. Böylece ortalama insanların hemen hemen tamamının aynı sıradan konuda kesiştikleri ortaya çıkıyor diyebilir miyiz: Onlar her zaman geç kalırlar!

  Devamını Oku

En Çok Okunanlar