Yazılar

 • Yöneticilerimize Mektup

  Çocuk Psikolojisi Uzmanı Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu’nun “Pulsuz Dilekçe” isimli yazısı ne güzel de anlatır bir çocuğun ağzından anne-babaya söylenmek istenenleri… Tanıma, anlama, farkına varma ve anlaşma isteği adına samimi bir köprüdür adeta… İş hayatı ilişkileri de aslında bu istek ve de ihtiyaç etrafında dönüp durmaz mı çoğu zaman? Çalışan psikolojisini ve beklentilerini çözümlemesini bekleriz yöneticilerin ki en temel görevlerinden birisidir esasen. Geribildirimin konusundaki gelişim alanlarımız ise malum.

  Devamını Oku

 • İK’da dijital dönüşümle yaşanan büyük kültürel değişim yönetimi

  Değişim hızının hiç olmadığı kadar arttığı günümüzde küreselleşme ve bilgi toplumunun gelişimiyle birlikte dünyanın birçok yerinde İnsan Kaynakları yönetimi uygulamaları da gelişmekte ve değişim göstermektedir. Kurumlara düşen değişimin gereğini karşılamak ve durağan kalmamaktır. Başta İnsan Kaynakları alanında dönüşümün başlamasını değişimin anahtarı olarak görmektir. İnsan Kaynakları değişim yönetimi yaparak kurumun stratejilerini gerçekleştirmek için liderlik etmeli, diğer departmanlara değişimde iş ortağı gibi davranarak çalışanların değişime ayak uydurmasına destek olmalıdır.

  Devamını Oku

 • Kalite Yönetiminde Kişisel Gelişimin Önemi

  Popüler bir tanıma göre kişisel gelişim, bireyin toplum içinde yerini alabilmek için gerek duyduğu özellikleri elde etme sürecidir. Bu süreçte değerlerin, becerilerin ve bilginin elde edilmesi, kullanılması ve kullanım alanlarının genişletilmesiyle sürecin de geliştirilmesi öngörülür.

  Devamını Oku

 • Mevcut performans değerlendirme sistemleri yerine bir model önerisi: Algı değerlendirme destekli performans modeli

  Günümüz İnsan Kaynakları uygulamaları arasında yer alan performans değerlendirmenin objektif, nesnel, somut, ölçümlenebilir bir çerçeve dâhilinde olması gerektiği konusunda hem performans değerlendiriciler hem de değerlendirilenler aynı fikre sahiptir. Buna rağmen şirketlerin en çok eleştiri alan uygulamalarının başında, uygulama şeklinden bağımsız olarak, performans değerlendirme modelleri gelmektedir. Peki neden?

  Devamını Oku

 • Sizin Lideriniz Hangisi?

  Hangi alanda hizmet verirseniz verin; iş yaşantısının dinamikleri, güncellenen teknolojiler ve sektörel gelişmeler ile sürekli yenilenir. En basitinden, bundan on beş - yirmi yıl önce defterlerce tutulan muhasebe kayıtları artık personel yönetimi programları ile bir sayfa güncellemesine bakıyor. Bildiğiniz üzere bu tarz yeniliklere karşı direnenler ya yerinde sayıyor ya da tarihin tozlu sayfalarında yerlerini alıyor. Ancak bir tartışma var ki, o hiç değişmiyor. Hiçbir zaman da net bir sonuca bağlan(a)mıyor. Sahi, sizin iş hayatındaki lideriniz hangisi? IQ mu, EQ mu?

  Devamını Oku

 • Zihinsel Özgürlük

  Bir süredir çalışma hayatında tanık olduğum mutsuzluğu ve bu mutsuzlukla beraber hissedilen özgürlük özlemini çokça düşünüyorum. Bir İK profesyoneli olarak misyonumu; ''Hayatlarının en uyanık, en zinde ve en üretken saatlerini ofiste geçiren çalışanların 'burada çalışıyorum ve işimi yapıyorum duygusu yerine burada yaşıyorum ve istediğim için buradayım' anlamını bulabilmelerine aracılık etmek'' olarak tanımladım. Ancak gidilecek daha çok yolumuz var. Hepimiz biliyoruz ki bugün çok daha fazla anlam arayışı ile düşünmeye başladık. O anlamı bulamadığımızda içimizdeki boşluk, zorunluluk duygusu ile birleşiyor ve kendimizi yeterince özgür ve mutlu hissetmiyoruz. Hatta çoğu zaman kendimize bazı soruları birbiriyle tezatmış gibi soruyoruz. Örneğin aşk mı evlilik mi, hobi mi iş mi, romantizm mi evlilik mi, para mı aşk mı gibi…

  Devamını Oku

 • Çalışanları Dinleyerek Memnun Edin

  Çalışanlar uyanık olduğu zaman diliminin yaklaşık olarak yarısını, ailesi, arkadaşları, kısacası sevdikleri ile geçirdiği zamanın daha fazlasını, iş ortamında geçirmekte. İspat etmek için küçük bir hesaplama yapalım. Sağlıklı bir kişinin günde 8 saat uyuduğu düşünülürse (Yapılan birçok araştırmada, yetişkin bir bireyin bedensel ve zihinsel anlamda dinlenmesi için 8 saat uyuması yeterli bir süre kabul edilir), kişinin uykuda geçirdiği süre yılda 2912 saate denk gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında ise bir kişinin bir yıldaki 8736 saatinin sadece 5824 saatinde uyanık olduğu sonucuna varılıyor.

  Devamını Oku

 • İK’da Az Uygulanan Bir Teşvik: İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı

  İşsizlik ödeneği alanların istihdam edilmesi halinde yararlanılan teşvik hususunu anlayabilmek için kısaca ‘İşsizlik Ödeneği’ hakkında bilgi verdikten sonra söz konusu bu teşvikin kapsamı, şartları, miktarı, başvurusu gibi hususların açıklanması daha sağlıklı olacaktır.

  Devamını Oku

 • Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon Araştırmasında Ücret ve Performans Düzeyinin Etkisi

  Kurumlar, çalışanların kuruma ve yaptıkları işe ilişkin farklı başlıklardaki memnuniyet seviyelerini ölçmek ve bu ölçümler sonucu, yönetim tarafından gerekli aksiyonların planlanması amacıyla belirli aralıklarla Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu Araştırması yapıyorlar. Bu araştırma ile çalışan bağlılığını etkileyen faktörleri tespit eder ve iyileştirme ihtiyacı duyulan alanları ve önceliklerini belirlerler. Bu araştırmayı çalışandan yönetime verilen planlı, toplu ve sistematik bir geri bildirim olarak da düşünebiliriz.

  Devamını Oku

 • Değişime odaklı yeni yönetici için yol haritası

  Yeni işe başlayan ve değişime odaklı bir yöneticinin ilk 90 günde yapacakları, karşılaştığı engeller karşısındaki uygulamaları, gelecekteki başarısının en önemli etkenlerinden olacaktır. Yeni yöneticinin işe başladıktan sonraki 90 günlük süreç sonunda firmaya değer katarak değişim yoluna gidebilir.

  Devamını Oku

En Çok Okunanlar