Zirve

HRdergi tarafından bir klasik haline gelen İş Hukuku eğitimlerine, İK için İş'te Zorunlu Arabuluculuk da eklendi. Bu eğitimde Avukat Hasan Erdem’in sunumuyla İş Yargısı’nda Zorunlu Arabuluculuk süreçleri ve uygulamalarını masaya yatırıyoruz.

 1. Arabuluculuk nedir?
   
 2. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk nedir?
   
 3. İşçi-işveren uyuşmazlıklarından hangileri zorunlu arabuluculuk kapsamındadır?
   
 4. Uyuşmazlık taraflarınca zorunlu arabulucuya müracaat edilmemesinin sonuçları nelerdir?
   
 5. Arabuluculuk görüşmelerine katılmamanın yaptırımı nedir?
   
 6. Arabuluculukta uyuşmazlığın çözümü için bir süre öngörülmüş müdür?
   
 7. Arabuluculuk görüşmeleri ücretli midir?
   
 8. Alt işveren işçileri açısından zorunlu arabuluculukta farklı bir durum söz konusu mudur?
   
 9. İK, Arabuluculuk görüşmelerine katılabilir mi?
   
 10. Arabuluculuk sürecinde İK’nın yeri nedir?
   
 11. Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılması ya da varılamaması hallerinde düzenlenecek olan son tutanakta nelere dikkat edilmelidir?
   
 12. Arabuluculukta taraflar uzlaştıktan sonra yeniden dava açılabilir mi?

 

Fuar Alanı

TÜM ZİRVELER

Yaklaşan Zirveler