• Kendi İşini Yarat!

  Üretim alanındaki 'Endüstri 4.0' ve akıllı fabrika dönüşümü, son yıllarda tüm dünyada endüstrinin odaklandığı bir konu haline geldi. Artık dijitalleşme yarışında geride kalmanın, rekabetçiliği kaybetmekle aynı anlama geldiğinin her sektör farkında. Hazır giyim sektörü ise dünya genelinde büyük ölçüde ucuz işgücü üstüne kurulmuş ve teknoloji yatırımının pek tercih edilmediği bir sektör olarak bu yolculukta diğer sektörlere kıyasla oldukça geriden geliyor.

  Devamını Oku

 • Meşguliyetinizin ne kadar verimli olduğunu anlamaya çalışmak için bir günlük tutun!

  Günümüzde sürekli meşgul olmak toplumda bir statü sembolü haline geldi. Eğer meşgulseniz önemlisiniz; eğer meşgul değilseniz neredeyse bunu itiraf etmekten utanıyorsunuz. Meşguliyet sayesinde güvenlik kazanıyoruz. Bu; onaylayıcı, popüler ve mutlu edici bir durum... Ayrıca, kendi yaşamımızdaki öncelikli konularla ilgilenmemek için de iyi bir gerekçe…

  Devamını Oku

 • Kurumsal’ ekosistemde çatışmaları ‘kişisel’leştirmeden çözmelisiniz!

  Bir çatışma durumu ile karşı karşıya kaldığınızda, hem kendinizin hem de karşı tarafın özlü mü yoksa kişisel bir çatışma mı yaşadığının farkında olmanız çok önemlidir. Bunları birbirinden ayırmak her zaman çok kolay değildir. Kişinin kendisini bu kadar dürüstçe değerlendirmesi de zordur.

  Devamını Oku

 • İK’cılar için İK içinde ve dışında rotasyon!

  Ticari bakış açısı yetersizliği İK çalışanlarının yeterince akıllı olmamasından kaynaklanmaz; çoğu İK profesyoneli kariyerlerinin büyük bölümünü İK departmanı içinde geçirmiştir. Hepimiz pek çok sinema filmi izlemişizdir ama prodüksiyon aşamasında yer almadığımız sürece film yapmanın zorlukları konusunda derin bir hissimiz olamaz. İK profesyonelleri de işin diğer alanları konusunda benzer bir deneyimsizlikten zarar görür.

  Devamını Oku

 • Kurumsal tüm araçlar; İK fonksiyonunun hakimiyeti altında olmalı!

  İnsan kaynağının yönetimi tüm organizasyonun sorumluluğu altında olsa da; İnsan Kaynakları fonksiyonu, bilgiye dayalı ve toplumsal sermayenin oluşturulması ve yönetilmesine etki eden strateji/programların organizasyona entegre edilmesi için lider rolü oynama şansına sahiptir. Birilerinin ilk adımı atarak bu alanlardaki liderliği ele geçirmesi gerektiği açıktır ve İK’nın bunun için akla en uygun olan fonksiyon olduğu kesindir.

  Devamını Oku

 • Yerel alanda iyi bir yönetsel performans nadiren uluslararası arenada benzer iyi bir performansa dönüşür!

  İK yöneticileri şirketlerin ihtiyacı olan yetenekleri bulmak ve yerleştirmek için coğrafi sınır tanımıyor. Dünyanın her yerinden kalifiye elemana ulaşmak için yeni stratejiler geliştiriyor, bu çalışanların bulundukları ülkelerde çalışmaları için esnek çalışma imkânları sunuyorlar.

  Devamını Oku

 • Yılda bir kez İK süreçlerinin değerlendirilmesi şart!

  İK süreçlerinde değerlendirme; yoğun gündemden bir an için zaman ayırarak şirketin İK politika ve uygulamalarına yoğun olarak objektif bir şekilde bakabilmeyi gerektirir. Şirketin halihazırdaki durumunun objektif bir biçimde değerlendirilmesi; spesifik uygulama alanlarının uygun, yasal ya da etkili olup olmadığını ortaya çıkarır. Bu yoğun ve odaklanmış araştırmadan elde edilen sonuçlar karar alıcılara, hangi politika ve uygulamaların gözden geçirilmesi ve/veya geliştirilmesi konusundaki gerekli bilgileri verir.

  Devamını Oku

 • Yaptığı işe uygun olmayan ‘iyi’ adaylar... İşe alımda ‘stratejik’ davranarak doğru kişiyi doğru işe yerleştirebilirsiniz!

  Aday değerlendirme kararlarının kalitesi, bu kararları destekleyen bilgilerin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Birçok organizasyon bunun aksini iddia etmese de, adaylardan bilgi toplama aşamasında çoğu kuruluş önemli hatalar yapıyor. Bu da bizi şu önemli soruya götürüyor: “İşe alım süreçlerinde en doğru kararı verebilmek için gereken bilgileri toplamaya yönelik en etkili yöntem nedir?” Yapılan araştırmaların çok büyük bir bölümü, stratejik aday değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı işe alım süreçlerinin gelecekte çalışan-iş uyumunun sağlanmasında oldukça önemli bir etken olduğunu gösteriyor. Bununla beraber adayın iş ile olan uyumu en iyi, iş üzerindeki performansı ile ölçülebiliyor.

  Devamını Oku

 • İnsan odaklı kültür ve çalışan memnuniyetine yönelik yaklaşım 2’nci kez ödül getirdi

  Great Place to Work’ten bu yıl da ödülle dönen Daiichi Sankyo Türkiye’nin İK ve Kurumsal İletişim Müdürü Gözde Gün Diner’e göre, güven politikasının sonuna kadar izlenmesi ve yöneticilerin beklentilerini net ifade etmesi, başarı için kritik konular. Diner; “Çalışanların yaşam kalitesi ve ruhsal sağlığını düşünerek onlar için yeni prosedürler oluşturmanın, işe teşvik ve bağlılığı artırdığını düşünüyoruz” diyor.

  Devamını Oku